Estatística - RAE - Indicadores

RAE 2021

- 1º Semestre (Jan/Jun)

- 2º Semestre (Dados trimestrais e semestrais)

- Anual (Indicadores anuais)